Ermeni Katolik Kilisesine Yeni Patrik

Nisan 2013’e dek Fransa Ermeni Katolikoleri piskoposluğu görevini icra eden Grigor Gabroyan, mütevefa XIX. Nerses Bedros’tan sonra Ermeni Katolik Kilisesi Patrikliğine atandı. Bilgi Fransa’da yayımlanan Nouvelles d’Arménie dergisinden geldi.

Lübnan Ermeni Katolik Kilisesi kontu Bzumar Manastırında Ermeni Katolik Piskoposlar Sinodunun, 25 Haziran’da vefat eden XIX. Nerses Bedros yerine yeni patriği seçmek üzere toplandığı bilgisini vermişti. Sinoda Paris Sp. Haç Diyakozluğu onursal başkanı Psk. Grigor Gabroyan riyaset etmişti. Sinod tarafından seçilen patrik, Papa tarafından onaylanarak atanmakta.

 

kaynak: news.am

Yorumlar