ERMENİ PATRİKLİĞİNDEN AÇIKLAMA

DUYURU

Son günlerde sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda Ermeni halkı adını kullanarak bazı yayınlar yapıldığı ve faaliyetlerde bulunulduğu üzüntüyle görülmüştür. Bu beyanlar ve faaliyetler cemaatimizde infial yaratmaktadır.

Kişiler, fikirlerini beyan etmekte özgürdürler ve beyan ettikleri fikirler sadece kendilerini bağlar niteliktedir. Ancak, fikir beyan etme özgürlüğünün sınırsız olmadığı ve kamu düzeni göz önünde bulundurulmadan kullanılamayacağı da bilinen bir husustur.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türkiye Ermeni Cemaati’nin ruhani merkezi, cemaatimiz adına karar verecek ve temsil edecek tek mercidir. Resmi, kordiplomatik ve dini erkan Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni, cemaati temsil eden kurum olarak görür. Dini, hayri ve sosyal kurumlarımızı veya genel olarak cemaati ilgilendiren sorunlar hakkında cemaatimizin düşüncesini dile getirecek beyanlarda bulunma konusunun, kadim geleneklerimize göre Patrikliğimizi ilgilendirdiği bir gerçektir.

Patrikliğimiz dışında, kişilerin veya kurumların cemaatimizin adına beyanda veya faaliyetlerde bulunma hakkı ve yetkisi yoktur. Yapılacak bu tarz sorumsuz beyan ve faaliyetlerin Patriklik Makamı’nı ve Ermeni cemaatini bağlamayacağı gibi, tüm cemaatimizin hislerini ve düşüncelerini temsil etmeyeceği de açıktır. Ayrıca bu beyanlar ve faaliyetler cemaatimizin konumu karşısında üstünlük sağlamaz.

554 yıldan beri varlığını sürdüren Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni ve ona bağlı Türkiye Ermeni Cemaati’ni üzen bu tür konuları yerel medyanın dikkatine sunmanın bu ülkede sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürme yönünde önem arz edeceğine inanıyoruz.

Cemaatimize, Kutsal Kitab’ın sözünü sevgiyle hatırlatırız: “Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar (İbranilere, 13:17).

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

Kaynak: Ermeni Patrikliği Facebook Sayfası

Yorumlar