“Ermeni ve Türk Çalışmaları Atölyesi”, Ermeni Soykırımı konulu bir kitap hazırladı

Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek ve Norman M. Naimark’ın hazırladığı “Soykırım Meselesi – Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler”, tarih çalışmalarında yeni yaklaşımları temsil ediyor. Kitaptaki makalelerde, Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus politikalarının ve toplumun farklı kesimlerini teşhis etme becerisinin, olayların gelişimindeki bağlamın, ihtimallerin ve zamanlamanın önemine vurgu yapılarak, farklı milletlerden muhacirlerin oluşturduğu motivasyona dair yorumlar yapılıyor.
Türk ve yabancı çeşitli akademisyenlerin beraber oluşturduğu “Ermeni ve Türk Çalışmaları Atölyesi”nin çalışmaları sonucunda hazırlanan kitap, konuyu “soykırım var mı, yok mu” sorusunun, inkâr ve kabul tartışmasının ötesine taşıyarak, Donald Bloxham’dan Fikret Adanır’a, Erik Jan Zürcher’den Fuat Dündar’a, konuya yıllarını veren uzman isimlerin makalelerini içeriyor.
1915 üzerine Türk tarih yazımına, Ermeni partilerinin siyasi niteliğine, Balkan savaşlarının tehcir kararı üzerindeki etkisine, dönemin Almanya ve Rusya’sının devlet ve kamuoyunun konuya bakışına, yeni kurulan cumhuriyetin meseleye yaklaşımına, Ermeni soykırımına dair kapsayıcı ve bütüncül bilgiler veren kitap hakkında şu şekilde yorumlar yapıldı.
“Gayet düzgün ölçülüp biçilmiş, kışkırtıcı ve önemli bir derleme.” (Times Literary Supplement)
“Çeşitli açılardan çığır açıcı bir eser, Türkiye ve Ermenistan cumhuriyetlerini birbirinden ayıran tarihsel farklılıklara hakiki bir çözüm bulmayı amaçlayan ilham uyandırıcı bir çalışma… “Soykırım Meselesi”nin süreklilik arz eden bir teşebbüsü işaret ettiği gerçeği, müstakbel kavrayışlar ve buluşlar için kapıyı açık tutuyor.” (Ryan Gingeras, tarihçi, “Dertli Sahiller”in yazarı)
“Derlemedeki 15 makale, taze bir bakışla ve yeni kaynaklarla dönemin birbirinden farklı —genellikle gözden kaçmış— unsurlarına eğiliyor. Kitaba katkıda bulunanlar Osmanlı’nın müttefiki olarak Almanya’nın rolüne, Kafkas cephesinde Rusya’nın varlığına, Ermeni siyasi örgütlenmelerinin faaliyetlerine ve Süryani katliamına dair yeni bakış biçimleri öneriyor.” (Michael Bobelian, tarihçi, H-Human-Rights)
soykirim
Kaynak: Ermenihaber.am

 

Yorumlar